Ma Vida

Josep
Borja Carbonell


Farmacèutic, botànic...

 

Josep Borja Carbonell

 Data de Naiximent Càrcer (Valéncia), 4 d'abril de 1902
   
Data de la mort Madrit 26 d'octubre de 1993
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Farmacèutic, botànic taxònom de l'escola llevantina.

Es definia orgullosament com a “botànic de camp”.

Fon sense dubte u dels baluarts de la florística espanyola en una época.

Estudià la Llicenciatura de Farmàcia en Madrit, establint-se com farmacèutic titular en Corbera, Valéncia, en 1927, a on eixercí fina a 1947, que s'anà a l'Institut A. J. Cavanilles del C.S.I.C. En Madrit, a on en 1948 llegí la seua tesis doctoral i estigué com a becari fins a 1950, i a partir d'eixe any i fins a1961, com ajudant de secció. Després fon investigador en eixe centre fins a la seua jubilació en 1971.

Em 1946 colaborà en els actes commemoratius del 2º Centenari del naiximent de Cavanilles.

Fon especialiste en flora ibèrica, mantingué contacte en botànics de la seua época com Font Quer i Rivas-Goday, i abordà l'estudi de grups difícils com Sideritis, Medicago, Festuca, etc. Entre les seues obres destacaré, “Las Mielgas i Carretones Españoles”, “Estudio Fitográfico de la Sierra de Corbera (Valencia)” i “ Vegetación y Flórula de los macizos de Gúdar y Javalambre”, sent este últim títul, en colaboració en Rivas-Goday.

Participà en la confecció de la “Fitoteca del Reino de valencia” del Molt Ilustríssim Colege Oficial de Farmacèutics de Valéncia.

Fon professor en la Càtedra de Botànica de la Facultat de Farmàcia de l'Universitat Complutense de Madrit, i mestre d'una gran part dels botànics espanyols, quines sempre li demostraren un gran respecte i admiració.

En Salvador Rivas-Goday, realisà prou campanyes d'herborisació, finançades en part en la famosa, “ajuda americana”, en un gran esforç recolector que enriquí de forma notabilíssima l'herbari MAF i un bon número d'atres herbaris espanyols.

Vullc subrallar que l'abreviatura, Borja, s'utilisa per a indicar a Josep Borja Carbonell com autoritat en la descripció i classificació científica dels vegetals.


 
 
 
 

 
  Amunt