Ma Vida

Voro
Vendrell i Matoses


Articuliste, escritor, empresari...

 

Boro Vendrell i Matoses

 Data de Naiximent Sueca, (Valéncia), 1970
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Voro, diminutiu del seu nom per als amics i companyers de lluita.

Llicenciat en Ciències Polítiques per la U.N.E.D. Ha cursat estudis de Ciències Químiques en l'universitat de Valéncia. Actualment és troba fent el Doctorat en la U.N.E.D. en Ciències. Polítiques, en el departament d’Història Social i del Pensament Polític. També cursa Quart d’Antropologia Social i Cultural en la mateixa U.N.E.D.

Formà part del consell de redacció de la revista “Ribera Jove”. Fundà la revista “Klam” del sindicat universitari, Valéncia Universitaria, associació de la que fon Secretari General. Posteriorment formà part d'un atre sindicat, Sindicat Universitari Valencianiste, en el que dirigí la revista, "L'atra cara" (tres números), que és pot considerar l'orige de l'actual revista Revers.

Es President Fundador de l'Associació Cultural, Flors de Marche, que recentment ha fet el seu dècim aniversari. Fon membre del C.J.A.V., i és soci del Colectiu Nacionaliste. Formà part de Joventut Progressista Valenciana. A representat a associacions jovenils en els òrguens del C.J.C.V., C.J.V., i C.J.S. (El consell local del seu poble del qual formà part de la junta permanent).

Artículs seus han aparegut en Lo Rat Revista, Semanari local Sueca, i en la revista cultural, Lletraferit.

Té el Premi de Joventuts Ratpenatistes al Millor escritor Jove (1999). Mereixqué un accèssit en els XX premis Cristòfol Aguado de Picassent, de contes.

Actualment dirigix la Revista Revers i ha mamprés l’edició de llibres des de la recent fundada editorial, Gom llibres, s.l.

Obra

Algunes poesies del poemari curt, Retalls Poètics, en la Revista lliterària, Cresol.
El Pi. Una poesia del poemari Natural-ment, La Carrasca, aixina com uns contes breus Malaïts diners (l'original Malaits dollars), La Porta i El vell quincaller.
Jofre de Rocamora. Novela en la que guanyà el Premi I.V.A.J. a la millor novela per a menors de trenta anys en els XCV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia que cada any organisa, Lo Rat Penat.
Clams de Vida. Coautor d'este llibre de la AELLVA-L’Oronella.
Iniciació al Valencianisme. Publicat per Lo Rat Penat (Ensaig que és pot trobar sancer en Internet www.cjav.org ).
La rosa del color de la Nostàlgia. Poema aparegut en la revista Internacional de llengües romàniques MIC-ROMANIA. Es pot llegir en el nº3 de www.lliteralia.com
¿Que queda? Un poema del poemari inèdit, La Pàtria en vers, (1986-?).
L'Enviat. Principi i fi. Relat de ficció
Un passeig per Terra Nostra. Comentari poètic al poemari de Miquel Castellano.
Lletres de Batalla. Recull d'artículs seus

Té varis poemaris inèdits com: "Instantànees de quotidianitat", "Monòlec a duo" (este no es un recull de poemes, sino un poema llarc), "Soles de Tu", que inclou una segon part, "Tu de Yo", "Eixos ulls negres", i algunes coses més en preparació.


 
 
 
 

 
  Amunt