Ma Vida

Josep
Camarón Boronat


Pintor...

 

Josep Camarón Boronat

 Data de Naiximent Sogorp (Castelló),
17 maig 1731
Data de la mort Valéncia; 13 juliol 1803
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Fill de Nicolau, li educà en l’art de la pintura i escultura que era el seu camp.

Als díhuit anys, ya havia mort el seu pare, i llavors ell començà a estudiar pintura, que era la seua gran afició.

El seu estil es el Neoclassicisme valencià i espanyol.

En 1752 es trasllada a Madrit en l’objectiu de perfeccionar els seus estudis de pintura, estudiant als grans mestres. En molt poc de temps deprengué les ensenyances dels mestres i començà a mostrar el seu mestrage a tot lo món, conseguint unes obres d’impressió i enamorant a l’embaixador anglés en la cort espanyola, qui l’encarregà que pintara uns quadros per al Palau de Windsor i el Museu de Londres.

És u del seguidors de l’estil de Lluís Paret, en els darrers moments del Barroc valencià i espanyol.

El seu prestigi com pintor creixqué fins a l'extrem de ser nomenat Acadèmic de Mèrit de les Acadèmies de Belles Arts de Sant Ferran, el 3 de giner de 1772, i de Sant Carles el 11 de novembre de 1775.

Fon amic de Pérez Bayer, qui l’encarregà que decorara en les seues pintures l’iglésia de Sant Tomàs de Vilanova, que estava acabant de construir en Benicàssim, (Castelló). A més d’este treball, Pérez Bayer, li encomanà uns atres que és troben en distints organismes valencians i catalans.

Sobreïxen les seues escenes festives i alegres, davant les realisades de forma oficial per a Carles III.

Les seues obres s’exponen en els més prestigiosos museus, inclòs el Museu d'El Prado en Madrit.

Quan morí, li deixa el seu taller al seu fill, Josep Camarón (1761-1819).

Algunes de les seues obres.


Païsage animat i en ruïnes
Paisage animat i en ruïnes
Alegoria
Alegoria

L'Immaculada Concepció
L'Immaculada Concepció
 
Dos senyoretes i un chequet en la naya d'un teatre
Dos senyoretes i un chiquet en la naya d'un teatre

La Dolorosa
La Dolorosa
L'Immaculada Concepció
L'Immaculada Concepció

Una Romeria
Una Romeria

Parelles en un parc
Parelles en un parc

 
 
 
 

 
  Amunt