Ma Vida

Chimo (Joaquim)
Lanuza i Ortuño


Filòlec, escritor, articuliste, professor...

 

Joaquim (Chimo) Lanuza i Ortuño

 Data de Naiximent Altea, (Alacant), 1957
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Llicenciat en Filologia Hispànica. Professor de valencià per Lo Rat Penat. Acadèmic corresponent de la RACV. Fon membre de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la R.A.C.V.

Colaborador permanent de Lo Rat Penat, colabora en els seus cursos de valencià. Conferenciant, articuliste, és dedicà inicialment a l'investigació de la llengua valenciana.

Fon membre de la Comissió Mixta de Bilingüisme i de tres de les seues subcomissions pel desenroll del Real Decret 2003/1.979 (1981-1982).

Director de la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat. 1980 i 1985.

Director General de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), 1996-1999.

Fon membre electe del Consell Nacional d’Unió Valenciana.

Premi Maulet de Jóvens Nacionalistes (JUV). Medalla d’Or del centenari de Lo Rat Penat en reconeiximent a la trayectòria valencianista i a la llabor desenrollada en dita associació.

Fadrí de Castelló de la Cardona i Vives. Mestre en Gai Saber. Lo Rat Penat.

Palma Dorada a la llabor valencianista, concedida pel Grup Cultural Ilicità "Regne de Valéncia". Elig, 2001.

Ha participat en diferents números de la Serie Filològica de la RACV (Ortografia de la llengua valenciana, L’artícul i la preposició, “en”), en la Revista de Filologia Valenciana i en Cresol (5, 9 i 15) i Cresol Lliterari (1 i 5).

Participà en el I i II Congrés de la Llengua Valenciana (Elig, 1985 i Valéncia 2003 respectivament) com ponent.

Obra

Ensaig
¿Llengua o dialecte? Una aproximació des de la sociollingüística.
Socioobstàculs.

Educació
Coautor de la Gramàtica de la llengua valenciana.
Diccionari valencià-castellà / castellà-valencià.

Poesia
Enkara
Paraules i adeu
Solage alfabètic d’amor
Eufemismes

Novela
Lletania
Oració causal. Fon un maravellós experiment narratiu no comparable en cap de les llengües que nos volen destruir, si exceptuem al valencià de Sogorp Max Aub i son Joc de cartes (escrita en castellà, i és original i rara, pero no té ni punt de comparació). És puix Oració Causal la millor novela que s'ha escrit en llengua Valenciana del sigle XX.

També té publicat en coautoria

Conte Contat
A espentes del silenci
Ausias des de la Valéncia dels 90
Recitals poètics de primavera


 
 
 
 

 
  Amunt