Ma Vida

Joan Casanoves i Cases
“El Chiquet de Bétera”


Cantador...

 

Joan Casanoves i Cases "El Chiquet de Bétera"

 Data de Naiximent Bétera (Valéncia), 1893
Data de la mort Bétera (Valéncia), 1983
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Naix en el carrer Travessera de Salavert, ara, Daniel Gozalvo.

L'afició al cant valencià naix en ell de molt menudet, i sent molt chicotet ya cantava en el pare de Gori i en el pare de Pep Verderol. De fet el malnom que li ficaren, El Chiquet de Bétera, demostra la poqueta edat que tenia quan començà a cantar.

És considerat com un destacat membre de la Tercera Generació de cantadors de Cant d'Estil, eixa generació que favorida per Carabina i Maravilla en el seu magisteri, conseguí que resorgira el Cant Valencià i que impressionaren en el seu cant durant tot el primer terç del sigle XX, per la seua veu i la seua magnífica manera de cantar.

En tindre 18 anys, comença a semi professionalisar-se, cantant en les festes del pobles dels seus voltants junt a uns atres grans cantadors de l'época com foren, Evaristet (Evarist Payà Cabanes, aclamat com a Rei del Cant Valencià), Mujero de Burjassot, El Cabiscol, El Moll, La Chata de Godella, El Coixet de Paterna, El Torrentí, El Ceguet de Marjalenes, El Chiquet de Benaguasil, El Chiquet de Pedralba, El Civilet, Rafelet, La Sabatereta i molts més, pero a soles he citat alguns dels més actius i més renomenats i famosos cantadors d'abans de la república.

Dels anys trenta als quaranta, cantaria al costat de Concheta la del Mercat i El Chiquet de Mislata.

A lo llarc de la seua carrera, rebé molts premis, pero a pesar d'això, el reconeiximent artístic li arribà prou tart, pràcticament quan la seua veu ya no podia aplegar als llímits de la seua joventut. En canvi, lo que sí tingué pràcticament des de sempre, fon el reconeiximent dels seus companyons de cant, puix arribaren a considerar-lo com el Millor Cantador de tots els temps.

Anà com a Convidat d'Honor a l'Exposició Mundial de Barcelona, moment i situació que aprofità per a gravar alguns discs.

Poc de temps abans de morir, rotularen un carrer en el seu nom.


 
 
 
 

 
  Amunt