Ma Vida

Francesc
Doménech i Marques


Pintor...

 

Francesc Domenech i Marques

 Data de Naiximent Valéncia, 2 març 1842
Data de la mort Madrit, 1920
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Comença la seua formació en l’Escola de Belles Arts de Sant Carles, en Valéncia, tenint com a mestre a Rafael Montesinos.

D’estil fogós i molt prop de lo expressioniste. Cultiva la pintura d’història, escenes costumistes, païsages i retratos, entre els que destaca el d’Anfós XIII.

És casa i té un fill, també pintor, de nom, Robert.

En 1864 és trasllada a Madrit per a continuar la seua formació en l’Acadèmia de Sant Ferran.

En 1867, guanya el premi de Roma, guardó que pensionava al guanyador durant la seua estància en la Ciutat Eterna, per a poder arrematar be els seus estudis.

També conseguix pensionar-se per a anar en París.

Les seues primeres pintures tenen una forta influència d’Eduart Rosales, Velázquez i Goya.

En 1968, a soles en 23 anys d’edat, ya era professor de l’Acadèmia de Sant Carles de Valéncia.

Envia obres a les Exposicions Nacionals i conseguix importants premis, sent els seus treballs, hereus de la tradició del Barroc. Des de Roma envia la seua Santa clara, que conseguí la primera medalla en l’Exposició Nacional de 1871.

De nou en Espanya, dividix el seu temps entre Madrit i Valéncia, traslladant-se en 1875 a París, a on treballarà en chicotetes obres d’estil minuciós i coloriste, sentint certa influència de l’impressionisme francés.

En madrit realisa la decoració dels palaus de Fernan-Nuñez i de Portugalete.

En 1889 li facen membre de l’Acadèmia Real d'Amberes.

En la seua etapa madura, arribarà a desfer la matèria pictòrica per a interessar-se especialment pel color.

Algunes de les seues obres.


Autorretrato
Autorretrato
Torero, Joaquim Rodríguez "Costillares"
Torero, Joaquim Rodríguez "Costillares"

Retrato del crític Lluís Anfós
Retrato del crític Lluís Anfós
Santa Clara
Santa Clara

Retrato d'home vell
Retrato d'home Vell
Gat
Gat

Escena de costa
Escena de Costa

Escena de Mosqueters
Escena de Mosqueters

Tempestat
Tempestat

Bol del sigle XVII
Bol del sigle XVII

Darrer dia en Sagunt, 219 A.C.
Últim dia en Sagunt, 219 A.C.

 
 
 
 

 
  Amunt