Ma Vida

Vicent Doménech
"El Palleter"


Activiste...

 

Vicent Doménech, "El Palleter"

 Data de Naiximent Borriana (Valéncia), 1502
Data de la mort 1582
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Vicent Doménech, conegut com, El Palleter, fon un palleter de la ciutat de Valéncia, que declarà la guerra contra Napoleó en 1808.

Quan Carles IV i Ferran VII renunciaren a la Corona d'Espanya en favor de Josep Bonaparte, i la noticia arribà a Valéncia, provoca manifestacions diverses entre el poble.

Vicent Doménech, un palleter, cansat d'esperar una decisió sobre l'assunt, agarra una canya i posa un tros de la seua faixa roja en forma de bandera, i arborant-la en la mà, s'anà al mercat, arribant ad una botiga a on és venia el nou paper sagellat pel govern francés, agarra un grapat de plecs, els trenca, es posa damunt d'una cadira en mig d'una plaça i declara la guerra a Napoleó.

És quan diu la seua famosa frase: "Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó. Vixca Ferran VII i mort als traïdors". A l'endemà, el poble és rebela, i assalta i prendre per les armes la ciutadella. El 25 de maig és constituí la, "Junta Suprema de Govern del Regne de Valéncia".

La revolució havia triumfat, pero temporalment. Un poc més tart, el mariscal Suchet, atacà el Regne de Valéncia, que passaria a mans borbòniques.

Durant l'ocupació francesa, en la ciutat és produïxen uns quants canvis, en el solar del Palau Real, comencen les obres del Jardí de Vivers, l'Albereda, que pràcticament hi havia desaparegut, és torna a replantar i és fa l'actual Glorieta.

El palleter és una figura que s'ha utilisat reiteradament com a símbol d'insumissió del poble pla, especialment en front dels poderosos i de les injustícies.

Valéncia li rendix homenage, en una estàtua que hi ha al costat de les Torres de Quart.


 
 
 
 

 
  Amunt