Ma Vida

Federico
Bonillo i Vigo


Escritor, articuliste, polític...

 

Federico bonillo i Vigo

 Data de Naiximent Massamagrell (Valéncia),
7 juliol 1955
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Als cinc anys d’edat els seus pares és traslladaren a viure a Valéncia, a on vixqué fins al seu casament, instalant-se a viure en Alboraya des de fa més de 25 anys, poble per una atra banda que considera com a seu i del que està molt orgullós de ser fill adoptiu.

En la seua joventut i l'época d’estudiant d’arquitectura tècnica, fon membre del G.A.V. i es un convençut valencianiste per naiximent, per sentiments, per devoció i per vocació.

Després de treballar en Barcelona 3 anys, torna a Valéncia i feu oposicions al INSS en l'época de la U.C.D. ocupant plaça en el carrer de Jesus, demanat l’excedència voluntària i més tart renunciant al seu lloc de treball, per a passar a l’empresa privada, treballant en varies empreses del sector comercial d'arts gràfiques.

Fon empresari del sector empresarial abans nomenat, pero després d’un temps, decidí passar-se de nou a l’administració pública i ara treballa en la Conselleria de Benestar Social, en Castelló.

Ha format part de diverses formacions polítiques sempre de tall valencianiste i en estos moments, forma part de Coalició Valenciana, sent l’actual Secretari de la Gestora Local de Coalició Valenciana en Alboraya.

En l’actualitat viu en Alboraya i dins del seu poble adoptiu, és un actiu defensor del valencianisme en general i lluita tenaçment contra la catalanisació en tots els àmbits. Eixemple d’açò és el seu estudi sobre “la catalanisació del topònim del poble d’Alboraya”

És articuliste i colaborador en varis mijos d’informació digital i gràfics (diari digital e imprés El Palleter, Diario de Valencia), aixina com soci i colaborador d’associacions i entitats culturals com la Cardona Vives de Castelló.

Esta en procés d’arrematar la primera part d’un llibre de cinc, sobre història, art, cultura, senyes d’identitat, llengua i lliteratura del Regne de Valéncia, aixina com un estudi sobre Els Furs i les Corts en el Sigle XIII del Regne de Valéncia, i també un chicotet resum o manual d’informació general sobre l’història del Regne de Valéncia i atre resum històric sobre l’idioma Valencià i la seua documentació.


 
 
 
 

 
  Amunt