Ma Vida

Francesc de Vinatea

Jurat en cap de Valéncia...

 

Francesc de Vinatea

 Data de Naiximent Morella (Castelló) -  Els Ports
Data de la mort 1333
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

En l'any del Senyor de 1333, era jurat en cap de Valéncia, en eixe any Alfons II el Benigne, casat en Elionor de Castella, pretén separar de la jurisdicció real les ciutats i viles més importants del Regne de Valéncia, (Xàtiva, Alzira, Sagunt, Alacant, Morella, Castelló de la Plana i Borriana), per a donar-se-les en feu al seu fill Ferran.

Els veïns d'eixes viles estaven indignats i de cap manera volien permetre l'injustícia que suponia el "Contrafur", d'enfeudar-les al seu fill Ferran eixes ciutats, debilitant el “braç popular” de les Corts.

Per això els habitants de les viles afectades acodiren als jurats de Valéncia en solicitut de soport i de defensa.

Aixina, els Jurats de la Ciutat, triaren entre ells a Francesc de Vinatea, cap i casal per Morella, home enèrgic i insobornable, com a portaveu del Regne.

Vinatea reuní a les forces ciutadanes i ocupà la ciutat, en l'orde de prendre el palau real i sometre a l’eixercit real si recorrien a la violència. Entrà al palau al front de tots els jurats i exigí al Rei Alfons II, anular l’orde d'endeutament de dites ciutats en favor del seu fill Ferran, per a aixina evitar el contrafur.

Recolzat en el Dret, este morellà no dubtà en arriscar sa vida per a exigir cortesament pero fermament al rei que respectara les lleis i que mantinguera l’integritat territorial del Regne de Valéncia, demanda que fon sàbiament atesa pel rei Alfons II el Benigne.

Sense derramament de sanc ni ús de la violència, únicament en la força de la raó, conscient el rei de que eixa raó assistia al Poble Valencià, respongué als reproches de la regina en estes paraules;

“¡Regina, regina!, el nostre poble es franc i no és aixina, subjugat, com és el poble de Castella, ells tenen a Nos com Senyor i Nos ad ells com bons vassalls i companyons”.
Francesc de Vinatea, és, hui, eixemple de la fermea, el valor i l’energia en la defensa de la Llei (Furs), la Justícia i els drets i interessos colectius.

La seua demanda de mantindre l’integritat territorial valenciana no a soles fon atesa i admesa pel rei, sino que ademés Vinatea donà un eixemple de civisme i de raonament pacífic.

Els valencians contem en un héroe civil i civilisat que protagonisà el primer triumf en Europa del constitucionalisme.


 
 
 
 

 
  Amunt