Ma Vida

Lola
García Broch


Mestra, escritora, política...

 

Lola Gracía Broch

 Data de Naiximent Valéncia, Carrer Matías Perelló, barri de Russafa
12 de juliol de 1938
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Filla del comandant d'Estat Major de l'Eixercit Republicà i reporter de guerra del diari, "YA", José Garcia Benedito.

Coneix a Julio, és casa i és mare de 4 fills.

És mestra i està llicenciada en Ciències de l'Educació.

Cofundadora d'Unió Valenciana, en el número 12 d'afiliació i vicepresidenta del mateix per elecció lliure, des de la seua fundació fins a que voluntariament dimití.

També fon coordinadora de 'la secretaria de secretaries' d'Unió Valenciana i creà la secretaria de la Dòna, la qual presidí.

Fon presidenta de la Secretaria d'Educació, Cultura i Política Llingüística.

Regidora de l'Ajuntament de Valéncia des de 1986 a 1995 i Segona Tinent Alcalde.

Ponent en diferents congressos nacionals i internacionals sobre educació i joventut.

Fon presidenta del Patronat d'Escoles Infantils en 1991 i 1992 i durant la seua presidència, creà el chec escolar, s'encarregà de la gestió directa de les escoles infantils i posà en marcha, Gent Menuda, Solc, Senyera, Pinedo i Pardalets.

També durant els anys 1991 i 1992, fon presidenta del Patronat d'Escoles Populars, creant durant la seua presidència la ret d'universitats Populars: Pinedo, Cabanyal, Algirós Abasts, Sant Marcelí, Sant Isidre, Russafa, Rovella, Carpesa, Nazaret, Trànsits Benimaclet, Palmar, Zaidia i Ciutat fallera.

Fon vocal representat municipal en els següents organismes:

Real Acadèmia de Cultura Valenciana (R.A.C.V.) - Patronat Valencià de Ciències Naturals.
Patronat de les Reals Atarassanes.
Comissió Mixta Universitat / Ajuntament.
Comissió Mixta Universitat Politècnica /Ajuntament.
Patronat del Museu Nacional de ceràmica i arts suntuàries.

 També fon:

Vicepresidenta de la Fundació Entomològica Torres Sala.
Presidenta del Consell Escolar Municipal de 1991 a 1994.
Comissaria de l'exposició Joan Lluís Vives, Valentino i el seu temps, en la Llonja, 1992-1993.
Comissaria de l'exposició pictòrica colectiva, "Les atarassanes, lloc d'encontre cultural."
Secretària de la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valéncia, des de 1979 a 1984. Posteriorment fon presidenta d'esta Federació, fins a l'any 2007 en el que dimití voluntàriament.
Presidenta de l'associació Mestres i Llicenciats del Regne de Valéncia des de, 1979 a 2007.

Fon vicepresidenta de Coalició Valenciana i candidata per este partit a la Diputació de Valéncia en les eleccions municipals de 2007.

Obra

Manual dels chiquets valencianistes per a defendre's en l’escola
Manual dels pares valencianistes


 
 
 
 

 
  Amunt