Ma Vida

Vicent
Giner Boira


Escritor, conferenciant,
noveliste, historiador...

 

Vicent Giner Boira

 Data de Naiximent Valéncia, 1910
Data de la mort Valéncia, 27 juliol 1997
 

Pàagina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llinea

 
 
 
 
   

Estudià en els Jesuïtes. Crusà la carrera de Dret, fon assessor lletrat del Tribunal de Les Aigües i durant 30 anys advocat del mateix. Assessor Promotor i Fundador de l'Associació Internacional del Dret d'Aigües. Oficial Lletrat de la Comunitat de Regants.

Fon representant d'Espanya en el Consell que el President Jhonson promogué en Washington per a especialistes en aigües i advocats. Ad ell acodiren representants de 97 països, i a tots ells, Vicent Giner, els propongué la seua idea de crear una Associació de Drets de l'Aigua, en la condició de que l'acte fundacional és celebrara en la Ciutat de Valéncia i en el seu volgut Tribunal de Les Aigües.

La seua proposta fon acceptada i complida. Esta acció caramullà de prestigi al nostre milenari Tribunal de Les Aigües.

Fon convidat a l'assamblea que les "Nacions Unides, celebrà en Mar de Plata (Argentina), a on la seua participació fon una gran ajuda per a la redacció de la "Carta Magna de l'Aigua" (1977).

Creador de la Federació de Comunitat de Regants, la qual fon reconeguda pel Ministeri d'Obres Públiques, com Consultor del mateix, gràcies a lo qual foren acceptades unes esmenes que presentaren al Proyecte de Llei d'Aigües.

1993 S'enviaren cartes a l'Ajuntament solicitant que Vicent Giner, fora declarat, Fill Predilecte de Valéncia, per fi en 1996, fon declarat, Fill Predilecte de Valéncia.

Acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Des de distints punt d'Andalusia, les Associacions de Regants demanaven, per favor, se'ls avisara en temps la data de l'acte d'entrega, puix volien acodir i cooperar en la celebració.

Vicent Giner, fonamentà els orígens musulmans de l'institució en la concessió per Jaume I d'Aragó, als pobladors del regne de l'aprofitament franc de les séquies i aigües «segons que antigament és i fon establit i acostumat en temps de sarraïns» (Fur XXXV de Jaume I).

Persona molt volguda, de la qual digueren.

Un advocat valencià resident en Madrit, en 1995, "...ilustre Advocat, paladí i defenedor del regadiu valencià i espanyol, promotor i fundador de la Federació, membre del seu Cos Jurídic-Assessor aixina com de l'associació Internacional de Dret d'Aigües, de la que fon Secretari General. ¡Que vaig a dir a Vosté d'En Vicent Giner en orde al seu amor per Valéncia, per les seues institucions, per les seues tradicions! Ahí està evident la seua acendrada valenciania, demostrada en ardent passió per "el seu" Tribunal de Les Aigües, per la seua obra lliterària i les seues conferències per a defendre, difondre i exalçar tot allò que siga i represente la nostra cultura valenciana; per l'ànima i l'essència viva i tradicional de l'home del camp, de l'hortolà regant, de les nostres privatives organisacions, a les que orienta, assessora defén i estimula en el seu sabi consell, fruit de la seua experiència i amor a la terra arruixada i fèrtil... És En Vicent, per a mi, sobrat acreedor per a que Valéncia li pague en la mateixa moneda l'amor en que ell lo demostrà".

El President Honorari de la Federació de Comunitats de Regants d'Espanya i Acadèmic Corresponent a la Real Acadèmia d'Història: "...portaveu eloqüent dels més autèntics valors i tradicions de la gloriosa Ciutat de Valéncia i el seu Regne; Assessor, valedor i defenedor màxim del milenari Tribunal de Les Aigües, joya única en el món de la més pura i popular institució de Justicia. És a més un preclar historiador del famós Tribunal, qui eixemple i coneiximent ha dut en la seua veu eloqüent o la seua ploma inspirada a famosos fòrums d'Espanya i d'Amèrica. Home clau del Regadiu Espanyol i Valencià a quines institucions ha sabut impregnar de l'esperit de, potser, el millor regant espanyol que és el Valencià i que en la Ciutat de Valéncia té les seues més ilustres expressions. El Tribunal de Les Aigües i la Séquia Real del Xúquer. Pero, també, So Giner ha segut i és mensager constant i sempre eloqüent de la noblea de l'home valencià, de la seua llengua i tradicions i de les seues més famoses institucions històriques i socials. Estime que l'Excelentíssim. Ajuntament de Valéncia s'honrarà a sí mateix si com és solicita, s'honra a En Vicent Giner Boira".

Obra:

El Tribunal de Les Aigües de la Vega de Valéncia (1953)
Memòries contades (1997)
Artícul d'opinió: "Analfabets". (Las Provincias, 23-05-1997)


 
 
 
 

 
  Amunt