Ma Vida

Pere
Guillem Viguer


Pintor, restaurador, artiste faller...

 

Pere Guillem Viguer

 Data de Naiximent Valéncia, 1874
Data de la mort Valéncia , 1941
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Darrere de cursar estudis d'arts plàstiques en l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles, passa a eixercir des de 1901 el càrrec d'auxiliar supernumerari de la classe de pintura mural fins a convertir-se en ajudant meritori de la secció artística de l'Escola d'Arts i Oficis de Valéncia.

Pronte és distinguix en la reproducció de tapissos antics, aixina com en la restauració de retaules i de pintures modernes.

En canvi, és la seua faceta de pintor decorador la que més li caracterisa i la que major número de premis li aporta; Tercera medalla d'Or en l'Exposició Regional de Belles Arts de 1901 i 1904 i Premi d'Honor en la secció d'art decoratiu de l'Exposició Regional de Barcelona de 1935.

Entre les seues obres destaquen el templet neo-barroc de la Catedral de Valéncia i les decoracions del Saló Pompeyano de l'Ajuntament de Valéncia i del Saló d'Actes de la Càmara Agrícola.

Soci del Círcul de Belles Arts, secunda als seus components organisant Cavalcades i festes populars, participant activament en elles.

Allò li du a realisar Falles, activitat en que sobreix a pesar de la seua escasa producció. La seua predisposició per al retrat i la seua estètica realista, aixina com la seua capacitat satírica conferixen una nota de procacitat a les seues Falles que en moltes ocasions duyen a l'escàndal.

En "Una ahuela colant o la muller del Tio Nelo" (1902), introduïx en les Falles una nova tècnica, en la Plaça de la Regina.

Pero sense dubte, la seua fama és deu en matèria fallera a l'inoblidable Falla de la "Margot" (1912), per a la falla de la Plaça del Dr. Collado, en la que obtingué el primer premi, que reproduïa en exactitut l'escenari i l'aforament, espectadors inclosos del celebre cabaret Saló de Novetats. Com anécdota direm que esta falla costà 750 pessetes de l'época.

La famosa cupletista Margot, cantava per aquell llavors el cuplé titulat, "El plàtano i la gayaba", el títul no pogué ser més sugestiu i evocador.

Per a més. En eixa Falla és feu famosa per aquell llavors este vers:

"Dalt d´una escala de fusta
estava Blai netejant
i una chica per a esglayar-lo,
¡Graciosa!
Li la estava menejant.

No, no i no
No faces això a ningú,
Puix si te la menejaren
Vories
Que mal te vindrà a tu".

La famosa cupletista acodí a visitar el citat monument, que suscità les crítiques i les expectatives de l'época, i és retratà en ella, a més d'assistir el dia de la cremà i finançar part del monument de la Comissió, com conten les cròniques de l'época.

Producció com artiste faller.

1902: Plaça Regina; "Una ahuela colant o la muller del Tio Nelo"
1906: Plaça Marià Belliure; "El gènero ínfim"
1912: Plaça Doctor Collado; "La Margot" (Cupletista)
1917: Carrer del Mar; "La Barraqueta del Nano"
1924: Carrer la Pau (Junt ad uns atres artistes del Círcul de Belles Arts)
1929: Falla plantada en el terme de Paiporta.


 
 
 
 

 
  Amunt