Ma Vida

Faust
Hernàndez Casajuana


Escritor teatral, noveliste...

 

Faust Hernández Casajuana

 Data de Naiximent Valéncia, carrer Alt, Barri del Carme, dia 13 Novembre 1888
Data de la mort Valéncia, 29 Juliol 1972
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

L’afició pel teatre li venia de família, i als quinze anys ya escrigué la seua primera obra, en castellà, “Marcelo” que afortunadament, se conserva manuscrita.

En l'any 1909 escrigué la seua primera obra en valencià, un sainet líric, “L’amor que torna” en música del mestre Francesc Cuesta. Esta obra fon feta per a ser representada en l’Escola de Declamació de Lo Rat Penat.

Des del 1913 colaborava en Maximilià Thous i el mestre Miquel Asensi, formant un equip especialisat en sainets en música.

El seu interés pel teatre musical és mantindria a lo llarc de tota sa vida, i arribà a ser u dels representants més significatius d’un gènero molt característic; la revista valenciana de temàtica urbana, revista que tindria els seus moments de major esplendor durant el periodo que s’estén des dels anys vint fins a mitat dels anys trenta, aproximadament fins a quan començà la guerra civil espanyola.

En esta época fon director artístic del teatre Modern de la capital valenciana. La guerra civil lo durà a Burjassot, a on viurà durant tot el conflicte eixercint de director d’una companyia local d’aficionats, de l'antic colege de Sant Roc.

Durant els anys quaranta, el ritme de producció de l’autor és reduïx i la major part dels texts són noveles, noves redaccions de treballs anteriors i alguna que atra comedia intranscendent, com és el cas de: “Dona'm un bes i ves-te”, estrenada per la companyia de Carles Lemos en el Teatre Principal de Valéncia en l’any 1943.

La primera obra en valencià de la posguerra és “Els Reis vagos”, un apropòsit estrenat en família, en un sopar d’escritors en un café de Burjassot, en 1945.

En l’any 1952, Hernàndez Casajuana, en l’obra “La Masia de Masiá” és premiat en el Premi Valéncia de Lliteratura, de la Diputació Provincial, que era el guardó més prestigiós que llavors podia aspirar un dramaturc local, l’obra tardà deu anys més en pujar ad un escenari.

Un grup d’aficionats estrenà el 8 d'abril de 1962 en el Teatre Talia “Casa dels Obrers” de Valéncia, baix la direcció de Francesc Linares Rivas.

En 1968 s’estrenava en el Teatre Alcàzar de Valéncia, la que sería la darrera obra de Faust Hernàndez Casajuana “Bomba Va” i com els gusts del públic havien canviat de manera radical, l’èxit fon discret i ya no donà pas a nous proyectes.

Abans de morir, Casajuana estigué uns quants anys sense producció lliterària.
Entre 1903 i 1972 escrigué 136 obres. Estos són alguns títuls de la seua Obra:

Marcelo (1903)
L’amor que Torna (1909)
¡Quina Animeta! (1910)
La Bella Codony (1913)
El Pati dels canyarets (1914)
El tercio Extranjero (1921)
¿Qué passa, che? (1926)
Valéncia a la garçón (1928)
Valéncia la Bonica (1929)
Arròs en Res (1930)
Arròs en Fesols i Naps (1932)
Tra-ca-trac (1932)
Al Capone (1933)
Dona'm un bes i ves-te (1943)
La Masia de Masiá (1952)
Casa dels obrers (1962)
Bomba Va (1968)


 
 
 
 

 
  Amunt