Ma Vida

Josep Melià Castelló

Poeta, escritor, autor teatral...

 

Josep Melià Castelló

 Data de Naiximent Valéncia, 31 març 1932
Data de la mort Valéncia, 1 d'octubre 2004
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   
Josep Melià naixqué en Valéncia, en el carrer de Morvedre, el dia 31 de març de 1932, dins del sí d'una família humil i treballadora, composta pels pares i dos germans, als que més tart s'afegiria el menut de tots, el també conegut dins de l'àmbit lliterari valencià, i que du per nom Rafel.

L'infància de Josep es veu castigada pels efectes de la dura confrontació civil espanyola, puix des dels quatre als sis anys d'edat, sofrí els seus durs problemes, que es veren aumentats, després de la fi de la guerra, per la forta fam que acampà pels territoris espanyols, i més encara per Valéncia, per haver segut zona marcadament contrària al règim dels vencedors.

Aixina i tot, els seus estudis veren la llum en el colege dels Pares Salesians de Sant Antoni Abat, en el que començà a destacar per la seua indiscutible inteligència, en l'hora de fer-se notori en la recitació i composició de redaccions lliteràries, a on fon designat com model en les distintes aules en les que assistí durant els cinc anys que durà la seua estància en dit centre didàctic.

Arribada l'hora de començar a treballar, puix sos pares no disponien de diners per a dedicar-los per a la continuació dels seus estudis, per mig de qualsevol carrera, Josep entrà a treballar com aprenent, en una imprenta, seguint els passos professionals de son pare i del seu germà major, Ferran.

En la Tipografia Moderna de Valéncia alcançà un notable nivell professional, i allí conegué a la que anys després es convertiria en la seua muller i mare de les seues tres filles.

Arribat el moment, son pare conseguí que ingressara en la plantilla del Diari Levante, allà per la década dels cinquanta, i des d'aquell moment, fins a que este periòdic canvià de direcció, i realisà un grandiós retall en la seua nòmina, es consolidà com un dels millors, si no el millor, linotipiste de l'empresa.

A principi dels huitanta, passà a treballar com administratiu en les oficines de la Séquia Real del Xúquer, en Valéncia, a on permaneixqué fins la seua jubilació.

Hem vist la seua llabor professional, a la que cal afegir que durant tota ella, Josep es dedicà al seu grandiós “hobby”: l'escritura. I dins d'ella, obtingué els premis que es detallen a continuació, fent constar que la seua tasca és enormement destacada, dins del camp de la lliteratura valenciana, a on és molt conegut, tant en la poesia, com en narrativa i en teatre, havent segut el fundador i director del grup Teatre Q, de la falla Quart Extramurs-Velázquez, fins el dia del seu adeu ad esta vida, que tingué lloc el 1 d'octubre de 2004.

Cultivador i creador de les tres facetes lliteràries: Narrativa, Teatre i Poesia.

Premis i guardons;

Mestre en Gai Saber, per Lo Rat Penat.

Guanyador de la Flor Natural dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, en les edicions dels anys, 1981, 1982, 1987 i 1990.

Guanyador de Violes d’Or i Englantines dels Jocs Florals de la ciutat i Regne de Valéncia, en les edicions dels anys, 1983, 1984 i 1994.

Premi de Teatre “L’Antiga de Campanar”, en els anys 1986, 1988 i 1989.

Premi de Teatre Junta Central Fallera, en l'any 1990.

Premi de Teatre Societat General d’Autors, en l'any 1991.

Premi de Narrativa “El Piló”, ciutat de Burjassot, en l'any 1991 i 1994

Premi Poesia Ateneu Marítim, en l'any 1959.

Premi Narrativa Ateneu Cultural de Paterna, en l'any 1994.

Antorcha de l’Olimpiada de l’Humor, en l'any 1976.

I distints accèssits en algun dels premis resenyats anteriorment.

Obra;

Té varis llibres publicats, entre les que es troben;
Teatres
Prohibit suïcidar-se en dimarts
Anhels del cor
Trossos de res
Pas franc al futur


 
 
 
 

 
  Amunt