Ma Vida

Pasqual Pérez Rodríguez

Escritor, fotógraf, empresari...

 

Pascual Pérez Rodríguez

 Data de Naiximent Valéncia, 1804
Data de la mort Valéncia, 1868
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   
Ingressà en les Escoles Pies en 1811, al morir son pare lluitant contra els francesos.

Es feu sacerdot, i professà en Peralta de la Sal en 1820, passant a Saragossa en 1823 i posteriorment a Valéncia en 1827, a on formà numerosos discípuls escritors com professor de Humanitats.La Quiquis - Periòdic del bell sexe

Ajudà activament a difondre el Romanticisme.

Fon el primer fotógraf de Valéncia.

Fundà el 19-XI-1834, El Diari Mercantil de Valéncia, junt al pare Joan Arolas i Pere Sabater, sent el seu primer director, entre 1834 i 1844. En este diari es publicaren els primers versos de Teodor Llorente.

Fundador, junt al pare Joan Arolas, de, Psiquis, periòdic del bell sexe, el qual tingué una curta vida, entre el, 2-III-1840 i el 25-XI-1840. La seua edició era semanal i a soles era distribuït per mig de subscripció. Les subscripcions eren a soles per a dones. Tenia un preu de 2 reals mensuals.

Encara era un periòdic orientat a soles a dones, la redacció del mateix, estava constituïda a soles per hòmens. L'experiment eixí malament donada la curta duració de la revista.

Es veu obligat a abandonar la seua orde sacerdotal, per incompatibilitat en els El suecoseues activitats polítiques i lliteràries.

Obra

Noveles, algunes d'elles en valencià. Entre 1830 i 1833.

La torre gótica
El hombre invisible
La carne sangrienta

En 1911, junt a Bernat i Baldovi, impulsor de la publicaió, 'El Sueco', edita,

El Sueco – Periòdic de corfa y molla y ensisam de totes herbes.

El qual es la recopilació dels tretze números de la publicació original de, 'El Sueco'


 
 
 
 

 
  Amunt