Ma Vida

Sant Pere Pasqual

Eclesiàstic, escritor...

 

Sant Pere Pasqual

 Data de Naiximent Valéncia, 1227
Data de la mort Valéncia, 6 giner 1300
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
 

Fill de fervorosos mossàraps. Pere Nolasco i els seus flares coneixien a la família del jove Pere Pasqual i s'hostajaven en la seua casa, pròxima al Portal de Valldigna. Pere Pasqual s'educà en la seua casa, baix la direcció d'un mestre privat, era este un sacerdot originari de Narbona i doctor en teologia per l'universitat de París, al qual els pares de Pere Pasqual havien rescatat de mans dels moros. Pere Pasqual inicià la carrera eclesiàstica en la seua ciutat natal i perfeccionà els seus estudis en l'universitat de París, a on obtingué el títul de doctor.

De volta a la seua Valéncia natal, fon distinguit en la dignitat de canonge de l'iglésia Catedral de Valéncia als 19 anys d'edat per designació de Jaume I "El Conquistador". A més Jaume I rei d'Aragó i de Valéncia lo nomena tutor del seu fill Sancho, qui poc després fon nomenat arquebisbe de Toledo.

Pronte abandona la canongia i ingressa en l'Orde de la Mercé, rebent l'hàbit en la Catedral de Valéncia de mans d'Arnalt de Carcasona l'any 1250. En 1296 viajà a Roma i el Papa Bonifaci VIII lo nomena bisbe de Jaén. Fon consagrat pel cardenal Mateu d'Acquasparta, en la capella de Sant Bertomeu de l'Illa Tiberina, el 20 de febrer de 1296.

Ad este sabi doctor mercedari li cap l'honor d'haver defés públicament en París i en el seu escrit Vida de Llàcer, la Immaculada Concepció de la Verge Maria abans que cap teòlec d'occident, en 1295.

Mentrimentres realisava una visita pastoral a la seua diòcesis de Jaén, fon assaltat i dut captiu en Granada pels moros d'eixe regne, a on permaneixqué durant tres anys. En la presó escrigué, en llengua llemosina:

"Disputa del bisbe de Jaén contra els judeus"
"Impugnació de la secta de Mahoma"
dos interessantíssimes obres de contingut apologètic, per a suministrar arguments als cristians captius contra les prediques proselitistes de judeus i musulmans.

També escrigué:

"Llibre de Gama", lliça que tracta de la passió i mort de Crist.
"Destrucció de Jerusalem", Tractat contra el fatalisme musulmà.
"Glossa del Pare Nostre"
"Glossa dels deu manaments"
"Bíblia Chicoteta"
"Vida de Crist"

Enterrat en la catedral de Baeza, el seu sepulcre guanyà celebritat per les gràcies que el Senyor concedia per la seua intercessió. El seu cult immemorial fon confirmat per l'iglésia en 1670 i la seua canonisació és dugué a efecte en 1675.
El dia 6 de Decembre l'iglésia Catòlica recorda a Sant Pere Pasqual.


 
 
 
 

 
  Amunt