Ma Vida

Salvador
Tuset Tuset


Pintor, escultor...

 

Salvador Tuset Tuset

 Data de Naiximent Valéncia, 9 novembre 1883
Data de la mort Benicalap, Valéncia, 28 març 1951
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
 

 Fill de Francesc Tuset i Cot i Vicenta Tuset i Aguilar, naixcuts en Covarriu de la Llosa (Lleida)

Naix en Valéncia el 9 de novembre de 1883 en Del Vall de Llosa, en lo carrer la Conquista, 2 en el Tros Alt, en ple centre històric de Valéncia, a on els seus pares posseïen un forn.

Estudià en el colege dels Pares Escolapis de Valéncia.

En 1889, als 15 anys d'edat, és matricula oficialment en l'escola de Belles Arts de Sant Carles de Valéncia, finalisant els seus estudis en 1903.

De 1903 a 1908 treballa en Sorolla en el seu estudi de Madrit, naixent entre ells una gran amistat i admiració mútua.

Durant els anys 1904, 1906 i 1908 participà en menció honorífica en les Exposicions Nacionals.

Als 27 anys, en 1911, guanya la plaça de pensionat de pintura en l'Acadèmia Espanyola de Belles Arts de Roma. Els seus companyos en Roma foren, entre uns atres, José Capuz, Tomás Murillo, Peppino Benlliure, Moisés de Huertas, Lluís Benedito, Oroz i Labrada. Durant el seu pensionar en Roma amplia estudis visitant Florència, Venècia i diversos llocs d'Itàlia.

En 1912 contrau matrimoni en Elvira Rafecas Piñol, de Guardiola de Font Rubí (Barcelona). Fruit d'esta unió naixqueren els huit fills de l'artiste: Elvira, Francesc Xavier, Salvador, Maria, Vicent, Carme, Joan i Ampar.

En 1913 dugué a terme viages d'estudis a França, Anglaterra, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Àustria.

A la seua tornada de Roma, en 1916, viu en Valéncia en lo carrer Juan de Villarrasa núm. 1, i té el seu estudi en lo carrer Salvador Giner, num. 14.

En 1918 és trasllada definitivament a Benicalap, a "Vila Elvira", a on viurà fins a la seua mort. en el seu estudi de "Vila Elvira" és a on realisarà la major part dels seus interiors i retratos.

A partir de 1923, passa els estius en Albarrasí (Terol), a on adquirí una casa en 1928, "La casona blanca", titulada aixina per Tuset en u dels seus quadros. Moltes de les seues obres: bodegons, paisages i apunts, foren pintats en Albarrasí.

En 1927 guanyà el concurs per a decorar els sostres del Saló de Festes del Excm. Ajuntament de Valéncia, a on poden admirar-se els tres plafons de temes alegòrics valencians: Art, Terra i Mar.

Tuset era treballador incansable, compartint el seu treball artístic en la Direcció de Sant Carles i la docència, entre uns atres menesters.

En l'aspecte docent, en 1903 comença la seua etapa com professor de l'escola d'Arts i Oficis Artístics.

En 1940 és nomenat Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Valéncia.

En 1943 és nomenat Catedràtic Numerari (per mèrits propis) de Colorit Composició i Retrato.

I en 1946 és nomenat director de l'escola de Belles Arts de Sant Carles de Valéncia, càrrec que ostentà fins a la seua mort en 1951.

Li agradava molt matinar, per ad ell lo millor del dia era vore l'eixida del sol. D'ahí que sempre traguera temps per a dedicar-lo a la seua numerosa família, atenint-los fins al més chicotets dels detalls.

Tuset fon sempre cordial, senzill, humil, sincer i molt amic dels seus amics.

Morí el 28 de març de 1951 en Benicalap (Valéncia), als 67 anys d'edat, darrere d'una llarga i dolorosa malaltia.

Darrere de la seua mort, la ciutat de Valéncia donà el seu nom ad un carrer i ad un Grup d'Ensenyança Mija.

En 1972, a instàncies del Colege Oficial de Professors de Dibuix de Valéncia (que foren alumnes seus), l'Excelentíssim Ajuntament de Valéncia erigix un monument en el seu bust en les Alberedetes de Serrans, obra de la seua filla Ampar, baix la direcció de l'escultor i catedràtic de Belles Arts Octavi Vicent.

Salvador Tuset, fon principalment pintor, encara que també dedicà part del seu temps a l'escultura i realisà alguns dibuixos.

Ací davall tenim una breu mostra de la seua obra.

 

Bodegó en colomins
Bodegó en colomins


Dansa de les bacants
Dansa de les bacants


Eixint del bany
Eixint del bany


Llegint
Llegint


L'Hereua o collar de perles
L'hereua o collar de perles


Escultures
 

Amparín
Amparí
Força
Força
Chiquet
Chiquet

Dibuixos
 

Elvira Rafecas Piñol
Elvira Rafecas Piñol
 
Vicenta Tuset Aguilar
Vicenta Tuset Aguilar

Engrunsadora
Engrunsadora


 
 
 
 

 
  Amunt