Ma Vida

Antoni
Fontelles i fontestad


Escritor, articuliste, professor, periodiste...

 

Antoni Fontelles i Fontestad

 Data de Naiximent Massalfassar (Valéncia), 1956
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Naixqué en 1956, en Massalfassar, Valéncia, Horta Nort.

Des de sempre ha tingut un gran amor a Valéncia i a la dolça llengua valenciana, amor que sempre ha estat present en tota sa vida. De chicotet no era molt bon estudiant.

Ha dedicat sa vida a normativisar la llengua valenciana i a l'estudi de lo que és mou al voltant d'ella, i que dificulta la seua difusió.

Es professor de E.G.B, llicenciat en Teoria de la Comunicació Audiovisual i actualment, (2007) periodiste en Ràdio 9.

Entre octubre de 1996 i juliol de 1999 fon cap de programes de Canal 9 - TVV

Ha colaborat en la Secció de Llengua i Lliteratura de la R.A.C.V. i fon director dels Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat, i a més, fon professor en algunes de les matèries.

Ha realisat moltes conferències, participat en taules redones i debats al voltant de la llengua valenciana, ha escrit artículs per a la prensa valenciana i ha colaborat en la revista Revers.

Antoni Fontelles fon una de les persones que participaren en la redacció de les actuals normes ortogràfiques de l'idioma valencià, pero encara aixina, vinticinc anys després, en tot el dolor del seu cor, ha dit, "Minoritaris sempre lo hem sigut, és aixina, ara a més estem fragmentats", referint-se al món valencianiste.

Participà en el, I Congrés de Llengua Valenciana, celebrat en Elig en 1985, en la ponència, “Evolució de la, P, T ,K, llatines intervocàliques”, publicat en 2003.

També participà en el, V Congrés Internacional d’Estudis Occitans, celebrat en Toulouse en 1996, en la ponència, “El conjunt occità-romànic: implicacions socials, polítiques i culturals”.

Obra

Ha publicat estudis tant en Cresol (Acció Bibliogràfica Valenciana), com en Cresol Lliterari (Associació d'Escritors en Llengua Valenciana)

La Flexió Verbal en la Llengua Valenciana
Societat, Ciència i Idioma Valencià (Treball premiat en els Jocs Florals de Valéncia, 1995)
Pobles i gents
Els mijos de comunicació: Formadors, informadors i deformadors de la realitat.
Construint realitats en paraules

Coautor de;

Gramàtica de la Llengua Valenciana (Esta gramàtica és la que és pren com a referent de la gramàtica valenciana actual)
Gramàtica de la Llengua Valenciana. Nivell elemental
Diccionari valencià-castellà / castellà-valencià
Informe de Lo Rat Penat sobre la qüestió llingüística per al Consell Valencià de Cultura. Junt a Chimo Lanuza
Ortografia de la llengua valenciana
Documentació formal de l’ortografia de la llengua valenciana
El valencià, una llengua del sigle XXI


 
 
 
 

 
  Amunt