Ma Vida

Teodor
Llorente i Olivares


Poeta, escritor, empresari
(Funda el diari, Las Provincias)...

 

Teodor Llorente i Olivares

 Data de Naiximent Valéncia, carrer Serrans,
7 giner 1836
Data de la mort Valéncia, 2 juliol 1911
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Els seus pares són l'advocat, En Felicíssim Llorente i Ferran i Na Maria Olivares Lucas, de distinguides famílies valencianes.

En l'universitat de Valéncia, cursà estudis de dret, filosofia i lletres. En 1850 és graduà de Bachiller en Filosofia, sis anys més tart en Jurisprudència i és llicencià en la Facultat de Valéncia el dia 4 de Juliol de 1858.

Des dels anys 1850 al 1857 escriu poesies en castellà, publicant en 1850, la seua primera poesia en castellà, i en 1857 publicà, la seua primera producció en valencià: "Camina allà", en, "El Conciliador" de Pasqual Pérez i Rodríguez.

En 1861, En José Campo, compra el diari, "L'Opinió", i demana a Teodor Llorente que s'encarregue de dirigir-ho, cosa que acceptà de bona gana. Renovà la redacció i el periòdic guanya en crèdits i venda.

Per motius polítics, el diari és sancionat. Fundà llavors el 31 de giner de 1866 el diari, "Las Provincias", el qual apareix, baix la seua direcció. "Las Provincias", fon un diari que des d'un principi treballà en pro de Valéncia i del valencianisme. En Teodor Llorente fon un gran valencianiste.Diari, Las Provincias

És casà en Na Dolors Falcó, i tenen un fill, al que li diuen, Teodor Llorente Falcó, que sería el seu continuador al front del diari "Las Provincias".

Fundà en 1880 la "Revista de Valéncia".

Publicà en 1885 el seu "Llibret de Versos", del qual publicà una segon edició aumentada en 1909 en pròlec de Menèndez Pelayo. Escriu els dos volums corresponents a "Valéncia", sent nomenat croniste de la ciutat. Una de les seues poesies més famoses es, "La Barraca".

Anteriorment, a la fira de Juliol de 1878, junt a Llombart, Querol, Bodria, Labaila i uns atres valencians, fundà la, "Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes" -Lo Rat Penat- acte en el que llig la seua poesia "Lo Rat Penat", com acabà nomenant a la seua agrupació a "L'entorn de la Senyera".

En l'any següent, junt a Vicent W. Querol instauren els Jocs Florals en Valéncia, en el qual obtingué el títul de "Mestre en Gai Saber". En eixos primers Jocs Florals la seua filla Maria és proclamada "Regina de la Festa".

En 1909 Valéncia li rendí un magne homenage popular per ser el poeta que havia encertat en cantar de forma sincera i noble l'entusiasme de les glòries passades i les boniquees de la seua terra aixina com a les gràcies senzilles de la seua vida tradicional i familiar.

Fon també un bon traductor al castellà de Byron, Goethe, Schiller, Ullhand, Heine, etc.

---

Versos d'En Teodor Llorente.


 
 
 
 

 
  Amunt