Ma Vida

Eduart Wenley
Palacios Carreras


Poeta, escritor, articuliste, advocat...

 

Eduart Wenley Palacios Carreras

 Data de Naiximent Castelló, en 1931
En lo carrer d'Enm
ig
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

El seu yayo matern, Ricart Carreras, és u dels fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura, i despertà en la seua família l'interés per les art i la lliteratura, que cultivà des de molt chicotet.

Home de família, casat i en dos fills.

Estudià en els Jesuïtes de Valéncia als que agraïx la seua formació humanista, el seu sentit de la democràcia i el de la solidaritat.

Cursa els estudis d'advocat economiste en l'universitat de Deusto.

Torna a Castelló en 1954, integrant-se de ple en la vida social castellonenca i participant en numeroses activitats culturals.

Obtingué la Flor Natural en els Jocs Florals de les Festes de la Magdalena de 1956.

En 1958 organisa el II Cicle d'Art Mediterraneu en Castelló, intervinent molts destacats pintors i artistes com Ciric Pellicer i Aguilera Cerni, participant Camilo Jose Cela.
Dona conferències i és sensible en la necessitat cultural de la seua ciutat, les seues carències i els canvis socials, pero sobretot, davant la manipulació.

És dedica a la decoració, intervenint en l'estètica d'alguns establiments de la ciutat.

En 1960, quan torna del seu viage de novençans, comença l'eixercici de l'advocacia, dedicant-se de ple ad ella.

Ha intervingut en casos molt significatius per a la província de Castelló, com fon el cas Imepiel.

Ha escrit artículs per al diari "Mediterráneo". Contertulià habitual en la televisió de Castelló.


 
 
 
 

 
  Amunt