Ma Vida

Vida, obra i miracles
de personages rellevants
del món valencià i valencianiste
de tots els temps

 

Ma Vida

 Grup LLVS

 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

104 Biografies

 

La llista de les biografies, està ordenada pel nom i no pel llinage con seria normal

 
 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

LLISTAT DE LES BIOGRAFIES PEL NOM


  Sigle - XII - Aben Dihya
  Sigle - XIX - Adolf Gil i Morte
  Sigle - XX - Ampar Cabrera i Sanfèlix
  Sible - XIV - Antoni Canals (Fra)
  Sigle - XX - Antoni Edo Marques "Edgar"
  Sigle - XX - Antoni Fontelles i Fontestad
  Sigle - XVIII - Antoni Josep Cavanilles i Palop
  Sigle - XX - Antoni Ortiz Fuster "Ortifus"
  Sigle - XIX - Antoni Pasqual i Abat
  Sigle - XX - Antoni Ubieto i Arteta
  Sigle - XX - Antonia Vila i Ferri
  Sigle - XIII - Arnau de Vilanova
  Sigle - XIV - Ausias March i Ripoll
  Sigle - XIX - Azorín - Josep August Trinitat Martínez Ruiz
  Sigle - XII - Bernat d'Alzira (Sant)
  Sigle - XV - Bernat Fenollar
  Sigle - XIII - Bernat Oliver
  Sigle - XIV - Bonifaci Ferrer (Fra)
  Sigle - XX - Chimo Lanuza i Ortuño
  Sigle - XX - Eduart Wenley Palacios i Carreras
  Sigle - XX - Emili Miedes Bisbal
  Sigle - XX - Enric Ponce Martínez
  Sigle - XIX - Faust Hernández i Casajuana
  Sigle - XIX - Francisco de Asís Tàrrega Eixea
  Sigle - XX - Frederic Feases i Carrión
  Sigle - XIX - Federico Aparici i Soriano
  Sigle - XX - Federico Bonillo i Vigo
  Sigle - XIX - Feliu Pizcueta i Gallel
  Sigle - XIV - Francesc de Vinatea
  Sigle - XIX - Francesc Doménech i Marqués
  Sigle - XIX - Gabriel Miró
  Sigle - XII - Ibn al Abbar
  Sigle - XV - Isabel de Villena (Sor)
  Sigle - XX - Ismael Gómez Rodríguez Broch
  Sigle - XIII - Jaume I, "El Conquistador", Rei de Valéncia
  Sigle - XVI - Jeroni Sempere
  Sigle - XX - Joan Antoni Alapont i Pérez
  Sigle - XVII - Joan Batiste Basset i Ramos
  Sigle - XIX - Joan Batiste Cardona i Vives
  Sigle - XX - Joan Benet Rodríguez i Manzanares
  Sigle - XIX - Joan Casanoves i Cases "El Chiquet de Bétera"
  Sigle - XV - Joan Esteve
  Sigle - XX - Joan García Sentandreu
  Sigle - XX - Joan Gil i Barberà
  Sigle - XV - Joan Lluís Vives i Marc
  Sigle - XV - Joan Roig de Corella
  Sigle - XV - Joanot Martorell
  Sigle - XVIII - Joaquim Manuel Fos
  Sigle - XIX - Josep Bernat i Baldoví
  Sigle - XX - Josep Borja Carbonell
  Sigle - XX - Josep Boronat i Gisbert
  Sigle - XVIII - Josep Camarón i Boronat
  Sigle - XX - Josep Esteve Rico Sogorb
  Sigle - XX - Josep Maria Guinot i Galan
  Sigle - XX - Josep Melià Castelló
  Sigle - XVIII - Josep Pizcueta Donday
  Sigle - XX - Josep Renau Berenguer
  Sigle - XVIII - José Romeu i Parras 'L´Hèroe Romeu'
  Sigle - XIX - Josep Serrano i Simeón "El mestre Serrano"
  Sigle - XX - Juan Belda López
  Sigle - XX - Juan Vanrell Nadal
  Sigle - XX - Julià San Valero i Aparisi
  Sigle - XX - Lola García Broch
  Sigle - XVI - Lluís Beltran i Exarch (Sant)
  Sigle - XIX - Lluís Fullana i Mira (Pare)
  Sigle - XIX - Manuel Sigüenza i Alonso
  Sigle - XX - Manuel Zarzo Lozano
  Sigle - XIX - Maria Llorente i Falcó
  Sigle - XIX - Màrio Albar
  Sigle - XX - Miquel Adlert i Noguerol
  Sigle - XIX - Nicolau Primitiu Gómez i Serrano
  Sigle - XVII - Onofre Bertomeu i Ginart
  Sigle - XIX - Òscar Esplá i Triay
  Sigle - XX - Paco Senda
  Sigle - XX - Paquita, "La Rebentaplenaris"
  Sigle - XIX - Pasqual Pérez Rodríguez
  Sigle - XVIII - Pep de L'Horta (Gregori Martínez Gimeno)
  Sigle - XIX - Pere Barrantes
  Sigle - XX - Pere Delmonte i Hurtado
  Sigle - XIX - Pere Guillem i Viguer
  Sigle - XIII - Pere Pasqual (Sant)
  Sigle - XVI - Rafael Martí de Viciana
  Sigle - XX - Rafael Melià Castelló
  Sigle - XX - Rafael Orellano Íñigo
  Sigle - XIII - Ramon Llull d'Enreill
  Sigle - XIX - Regino Mas i Marí
  Sigle - XI - Rodrigo Díaz de Vivar, "El Cid Campeador"
  Sigle - XX - Rosa Bartual i Oliver
  Sigle - XX - Roxy Varlow (Rodío Rodríguez)
  Sigle - XIX - Salvador Tuset Tuset
  Sigle - XIX - Teodor Llorente i Olivares
  Sigle - XIX - Tonico Sansano i Mora
  Sigle - XX - Vicent Barrera Simó
  Sigle - XIX - Vicent Blasco Ibañez
  Sigle - XIX - Vicent Clavel i Andrés
  Sigle - XIX - Vicent Doménech "El Palleter"
  Sigle - XIX - Vicent Gay i Forner
  Sigle - XX - Vicent Giner i Boira
  Sigle - XIII - Vicent Martí i Soler
  Sigle - XX - Vicent Ramon Calatayud
  Sigle - XX - Vicent Simó Santonja
  Siglo - XX - Voro Vendrell i Matoses
  Sigle - XX - Xavier Casp i Vercher
  Sigle - XIII - Zayyan ibn Mardanish, també conegut com "Zahén"

 
 
 
 

 
  Amunt