Ma Vida

Vida, obra i miracles
de personages rellevants
del món valencià i valencianiste
de tots els temps

 

Ma Vida

 Grup LLVS

 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

104 Biografies

 

La llista de les biografies, està ordenada pel nom i no pel llinage con seria normal

 
 

Usuaris en llínea

 
 
   
 
   

LLISTAT DE LES BIOGRAFIES PEL SIGLE DE NAIXIMENT DELS PERSONAGES


SIGLE XI  
  El sigle de les conquistes. L´incipient valencià
   
SIGLE XII  
  Al-Andalus. Els regnes Taifes. Balansiyya (Valéncia)
   
SIGLE XIII  
  En la llengua que és parla en Valéncia
   
SIGLE XIV  
  L'inici de l'esplendor del sigle d'Or de les Lletres Valencianes
   
SIGLE XV  
  El Sigle d'Or de les Lletres Valencianes
   
SIGLE XVI  
  De l'esplendor de la llengua valenciana, a l'inici de la seua decadència
   
SIGLE XVII  
  Decadència de la llengua valenciana
   
SIGLE XVIII  
  De la decadència a la politisació
   
SIGLE XIX  
  Inici de la politisació de la llengua valenciana
   
SIGLE XX  
  Dramàtica politisació i usurpació de la llengua valenciana
   
SIGLE XXI  
  O espavilem els valencians o nos quedem sense llengua valenciana
   

 
 
 
 

 
  Amunt